نام نام خانوادگی عکس
کد ملی محل تولد دین / مذهب
تاریخ تولد
روز    ماه    سال 
وضعیت تاهل
 مجرد     متارکه     متاهل
تعداد فرزند
خدمت وظیفه
 مشمول     معاف     پایان خدمت
علت معافیت تاریخ خدمت
از سال   تا سال 
آیا افراد فامیل یا نزدیک شما در کار آرایشی و بهداشتی هستند؟
 بله     خیر
در صورت مثبت بودن ، نسبت و کارشان را توضیح دهید
آیا سابقه بیماری مزمن داشته اید؟
شهر
تلفن منزل
آدرس
شماره موبایل شماره واتساپ آدرس ایمیل
نوع کار درخواستی
مدت سال تجربه در کارهای مربوط به شغل درخواستی فوق:  سال
علت انتخاب این شغل
شیف کاری
 تمام وقت     پاره وقت
حقوق درخواستی در ماه تومان
آیا امکان سفر ماموریت به شهرستان ها را دارید؟
 بله     خیر
 
سوابق کاری (به ترتیب آخرین شغل)
تاریخ استخدام
نام و آدرس کارفرما
عنوان شغلی شما و نام رئیس مستقیم
درآمد شروع
آخرین درآمد
دلیل ترک خدمت
آغاز
پایان
 
زمینه تجارب کاری
 
تحصیلات (به ترتیب آخرین مدرک)
سطوح تحصیلی
نام و آدرس محل تحصیل
رشته تحصیلی
تاریخ
پایان نامه تحصیلی
معدل
آغاز تحصیل
پایان تحصیل
 
آشنایی با زبان‌های خارجی
زبان
خواندن
نوشتن
گفتگو
درک مطلب
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
 
معرفین - این اشخاص ترجیحا از اقوام شما نباشند
نام و نام خانوادگی
شغل
آدرس
تلفن
 
میزان آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری را توضیح دهید
 
نحوه ی آشنایی شما با فروشگاه شاپرک چگونه بوده است؟
 اینترنت  مراکز خرید  آشنایان  کاتالوگ  پزشک پوست و مو  سایر